Engedélyezett képzések

Felnőttképzési tevékenység nyilvántartásba vételi száma: E-001961/2019
  • Digitális készségek az alapoktól az önálló honlapig

Óraszáma: 40 óra
Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001961/2019/D001
A képzés célja:
Digitális írástudás elsajátíttatása, amely elsősorban a felnőttképzésben részt vevő személy informatikai kompetenciáinak-, másrészt általános műveltségének, személyiségének és állampolgári kompetenciáinak fejlődését eredményezi. A képzés célja elsősorban a gyorsan változó világban a fogalmak és módszerek közötti eligazodást segíti, a honlapokkal kapcsolatos védelem és támadások lehetőségeiről szóló ismeretátadás és az ehhez kapcsolódó szociális kompetenciák fejlesztése. A program célja a digitális írástudás elsajátítása, támogatása, hogy a képzésben résztvevők megfeleljenek az információs társadalom és a honlapokat olvasó közönség elvárásainak, készség szinten tudják használni a számítógépet, hozzájuthassanak a világhálón található ismeretekhez.
A képzés célcsoportja:
A képzés célcsoportját azok a felnőttképzésben részt venni kívánó személyek alkotják, akik digitális írástudással nem, esetleg nem kellő mértékben rendelkeznek, és kellő motivációt éreznek a képzés elvégzésére, az eredményes vizsga letételére.
A képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • Internet és elektronikus kommunikációs ismeretek és készségek
  • Információk elektronikus létrehozása, bemutatása, értelmezése, gyűjtése, feldolgozása, kezelése és tárolása
  • Kreativítás fejlesztése
  • Innováció, innovációs készség fejlesztése
  • Pozitív viszonyulás
További részletekért keressen minket a csomov@trinspire.hu e-mail címen.